Skip to content
sa888brc

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Sa888bcr ของเรามีนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมอบให้แก่ sa888bcr.com ด้วยความไว้วางใจจึงมีระบบในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลและขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม อีกทั้งมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต 

1. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในการเข้าถึงและใช้บริการของ sa888bcr.com ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ระบุถึงตัวตนของท่านเพื่อให้สามารสเข้ามาใช้บริการของเว็บไซต์เราเพื่อทำธุระกรรมการเงิน โดยรวมถึงข้อมูลที่ได้ระบุใบการขอสมัครสมาชิกกับทางsa888bcr.com ด้วยเอกสารข้อมูลทางบัณชีและบัตประชาชนที่ทางเราได้ทำการรวบรวมไว้ให้อย่างปลอดภัยเพื่อไม่ให้มีข้อมูลรั่วไหล ข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นการแสดงตัวตน ซึ่งหมายถึงข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลที่ทำให้สามารสระบุตัวตนของท่านได้ ด้วย ชื่อ/นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชานชน และเลขบัณชีธนาคาร เป็นต้น เว็บไซต์ของเราไม่มีความประสงจะเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับ เชื้อ ชาติ ศาสนา หรือข้อมูลอื่นใดนอกเหนือไปจากข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ระบบไว้ข้างต้น

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการขอข้อมูลส่วนตัวของผู้ที่จะเข้ามาใช้บริการ sa888bcr ด่วยการเข้าใช้งานผ่านระบบปฏิบัติการต่างๆไม่ว่าจะเป็นคอมพวเตอร์PCหรือมือถือ ท่านจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่ sa888bcr เพื่อที่จะนำไปประมวลผลและดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสมัครสมาชิก เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและเราอาจนำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปประมวลผลเพื่อการปฏิบัติตามกฏหมายที่ควบคุมการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน กฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยเว็บไซต์เราจะประมวลผลข้อมูลต่างๆแบบละเอียด รวมถึงพื้นที่ประวัติการใช้งานของเว็บไซต์เรา

3. การใช้งานข้อมูลที่ได้มา

3.1 ทางเราจะใช้ข้อมูลที่เราได้จากลูกค้าเพื่อปรับปรุงคุณภาพ การให้บริการของเรา โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ ท่านมีสิทธิขอให้ทางทีมงานเรา ดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจ ผิดทั้งนี้ท่านจะต้องยื่นยันตัวตนด้วยการส่งเอกสารต่างๆมายืนยันว่าไม่มีผู้ได้มาแอบอ้างเป็นท่านเอง

3.2 นโยบายความเป็นส่วนตัวของsa888bcr อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขเป็นระยะๆ โดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว sa888bcr จะแสดงนโยบายฉบับที่เป็นปัจจุบันไว้บนเว็ปไซต์

3.3 เราปฏิบัติตามข้อบังคับทางกฎหมายและการควบคุมต่าง เพื่อไม่ให้เอกสารและข้อมูลของท่านได้รั่วไหลไปอยู่ในมือของมิจฉาชีพ

3.4 ข้อมูลที่คุณให้กับsa888bcr เป็นข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่คุณมอบให้เราโดย เข้าใช้เว็บไซต์ของเราและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง บนเว็บไซต์ของเราเช่น เมื่อคุณลงชื่อร่วมเพื่อรับข่าวสารจากอีเมล  นอกจากทางอินเทอร์เน็ต ทำแบบสอบถามในเว็บไซต์นี้  ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์บุคคลที่สามหรือแอปพลิเคชันโดยคุณยินยอมต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ผ่าน sa888bcr.com โดยข้อมูลนั้นอาจประกอบด้วย ชื่อ เลขที่บัณชี และ หมายเลขโทรศัพท์